ประเด็นวันนี้ http://podcast.crionline.cn/ th Copyright @ CRIonline Asia Wave no 中国国际广播电台 wangyue@cri.cn สงครามฝิ่น 180 ปี ประวัติศาสตร์ปี (3) สงครามฝิ่น 180 ปี ประวัติศาสตร์ปี (3) http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/1022dh.mp300:25:13 Fri, 23 Oct 2020 02:48:23 GMT 1 ผฃงานเทคโนโลยีไร้คนขับของจีน ผฃงานเทคโนโลยีไร้คนขับของจีน http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/1021dh.mp300:24:53 Thu, 22 Oct 2020 03:19:52 GMT 2 การทดลองแท็กซี่ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (2) การทดลองแท็กซี่ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (2) http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/1020dh.mp300:24:53 Wed, 21 Oct 2020 05:55:24 GMT 3 การทดลองเทคโนโยีแท็กซี่ขับเคลื่อนอัตโนมัติในกรุงปักกิ่ง การทดลองเทคโนโยีแท็กซี่ขับเคลื่อนอัตโนมัติในกรุงปักกิ่ง http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/1019dh.mp300:24:51 Tue, 20 Oct 2020 04:18:53 GMT 4 การลงพื้นที่ขจัดความยากจน (2) การลงพื้นที่ขจัดความยากจน (2) http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/1016dh.mp300:25:06 Mon, 19 Oct 2020 04:41:33 GMT 5 เมืองถังซานให้ความสำคัญต่อความสุขของผู้พิการ เมืองถังซานให้ความสำคัญต่อความสุขของผู้พิการ http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/1015dh.mp300:24:55 Thu, 15 Oct 2020 23:56:32 GMT 6 ความน่ารักของแพนด้า ความน่ารักของแพนด้า http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/1014dh.mp300:24:44 Thu, 15 Oct 2020 01:53:43 GMT 7 จีนจะบรรลุเป้าหมายขจัดความยากจนภายในปีนี้(2) จีนจะบรรลุเป้าหมายขจัดความยากจนภายในปีนี้(2) http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/1013dh.mp300:25:07 Thu, 15 Oct 2020 01:49:28 GMT 8 จีนจะบรรลุเป้าหมายขจัดความยากจนภายในปีนี้(1) จีนจะบรรลุเป้าหมายขจัดความยากจนภายในปีนี้(1) http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/1012dh.mp300:24:34 Thu, 15 Oct 2020 01:46:42 GMT 9 การขจัดความยากจนของจีน การขจัดความยากจนของจีน http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/1009dh.mp300:24:49 Mon, 12 Oct 2020 05:33:23 GMT 10 จีน---ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ 5 พันปี (25) จีน---ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ 5 พันปี (25) http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/1006dh.mp300:24:54 Sat, 10 Oct 2020 09:24:01 GMT 11 ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ฤดูกาลเก็บเกี่ยว http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/1007dh.mp300:25:33 Sat, 10 Oct 2020 09:22:50 GMT 12 ลงพื้นที่ดูงานการขจัดความยากจนตอนที่ 1 ลงพื้นที่ดูงานการขจัดความยากจนตอนที่ 1 http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/1002dh.mp300:25:12 Sat, 10 Oct 2020 09:21:09 GMT 13 การท่องเที่ยวที่ไม่ธรรมดา 2 เรื่องของจีน การท่องเที่ยวที่ไม่ธรรมดา 2 เรื่องของจีน http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/1008dh.mp300:25:02 Sat, 10 Oct 2020 09:18:08 GMT 14 เรื่องวันชาติจีนกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ เรื่องวันชาติจีนกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/1001dh.mp300:24:41 Fri, 02 Oct 2020 04:37:44 GMT 15 ประวัติศาสตร์จีน 5,000 ต้นราชวงศ์หมิง ประวัติศาสตร์จีน 5,000 ต้นราชวงศ์หมิง http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0930dh.mp300:24:30 Thu, 01 Oct 2020 06:39:32 GMT 16 วันชาติจีนวันหยุดยาวที่สุดในปีนี้ วันชาติจีนวันหยุดยาวที่สุดในปีนี้ http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0929dh.mp300:25:12 Wed, 30 Sep 2020 05:20:58 GMT 17 ปี2020 ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในจีน ปี2020 ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในจีน http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0928dh.mp300:24:45 Tue, 29 Sep 2020 05:23:06 GMT 18 เรื่องราววีรสตรีมู่หลานในมุมมองเชิงประวัติศาสตร์-2 เรื่องราววีรสตรีมู่หลานในมุมมองเชิงประวัติศาสตร์-2 http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0925dh.mp300:24:39 Mon, 28 Sep 2020 05:36:15 GMT 19 หมีแผนด้าในเมืองอย่าอัน หมีแผนด้าในเมืองอย่าอัน http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0924dh.mp300:25:07 Fri, 25 Sep 2020 01:39:00 GMT 20 ฤดูกาล“ชิวเฟิน” ฤดูกาล“ชิวเฟิน” http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0923dh.mp300:25:06 Fri, 25 Sep 2020 01:38:29 GMT 21 180 ปีสงครามฝิ่น (2) 180 ปีสงครามฝิ่น (2) http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0922dh.mp300:24:56 Fri, 25 Sep 2020 01:38:01 GMT 22 บุคคลตัวอย่างแห่งกรุงปักกิ่ง (ตอนที่ 2) บุคคลตัวอย่างแห่งกรุงปักกิ่ง (ตอนที่ 2) http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0921dh.mp300:24:55 Fri, 25 Sep 2020 01:36:31 GMT 23 จีนจัดงานเชิดชูเกียรติมอบรางวัลให้กับผู้ที่สร้างคุณูปการในการต้านโควิด-19 จีนจัดงานเชิดชูเกียรติมอบรางวัลให้กับผู้ที่สร้างคุณูปการในการต้านโควิด-19 http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0916dh.mp300:25:07 Fri, 18 Sep 2020 14:59:11 GMT 24 คุยประเด็น“การขจัดความยากจน”และ“สังคมกินดีอยู่ดี”ของจีน คุยประเด็น“การขจัดความยากจน”และ“สังคมกินดีอยู่ดี”ของจีน http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0917dh.mp300:25:00 Wed, 16 Sep 2020 23:33:36 GMT 25 เที่ยวศูนย์วิจัยแพนด้าปี้เฟิงเสีย เมืองหย่าอัน (2) เที่ยวศูนย์วิจัยแพนด้าปี้เฟิงเสีย เมืองหย่าอัน (2) http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0915dh.mp300:24:39 Wed, 16 Sep 2020 23:29:29 GMT 26 เที่ยวศูนย์วิจัยแพนด้าปี้เฟิงเสีย เมืองหย่าอัน (1) เที่ยวศูนย์วิจัยแพนด้าปี้เฟิงเสีย เมืองหย่าอัน (1) http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0914dh.mp300:24:54 Wed, 16 Sep 2020 23:27:47 GMT 27 การเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าภาคบริการนานาชาติจีน 2020 การเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าภาคบริการนานาชาติจีน 2020 http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0911dh.mp300:25:09 Wed, 16 Sep 2020 22:56:02 GMT 28 จีนจัดงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติ(CIFTIS)ปี 2020 จีนจัดงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติ(CIFTIS)ปี 2020 http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0910dh.mp300:25:30 Thu, 10 Sep 2020 10:41:35 GMT 29 ปักกิ่งให้กลับเข้าเรียนได้ตามปกติตั้งแต่ส.ค.-2 ปักกิ่งให้กลับเข้าเรียนได้ตามปกติตั้งแต่ส.ค.-2 http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0909dh.mp300:24:59 Thu, 10 Sep 2020 10:40:01 GMT 30 7 ข้อความรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับเด็ก 7 ข้อความรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับเด็ก http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0908dh.mp300:24:43 Thu, 10 Sep 2020 10:38:15 GMT 31 ฝึกให้เด็กมีความเคยชินใน 10 ด้านเพื่อรับเปิดเทอม ฝึกให้เด็กมีความเคยชินใน 10 ด้านเพื่อรับเปิดเทอม http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0907dh.mp300:24:59 Thu, 10 Sep 2020 10:35:55 GMT 32 สัมภาษณ์รองประธานหอการค้าไทยในจีนในประเด็นการเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าภาคบริการนานาชาติจีน 2020 สัมภาษณ์รองประธานหอการค้าไทยในจีนในประเด็นการเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าภาคบริการนานาชาติจีน 2020 http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0904dh.mp300:24:59 Thu, 10 Sep 2020 10:33:17 GMT 33 มาตรการรองรับการเปิดเทอมตามปกติของกรุงปักกิ่ง มาตรการรองรับการเปิดเทอมตามปกติของกรุงปักกิ่ง http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0903dh.mp300:24:46 Fri, 04 Sep 2020 08:32:53 GMT 34 มหานครใหญ่ที่สุดของจีน มหานครใหญ่ที่สุดของจีน http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0902dh.mp300:24:56 Thu, 03 Sep 2020 03:25:17 GMT 35 เรื่องการเรียนการสอนของลูกในกรุงปักกิ่ง เรื่องการเรียนการสอนของลูกในกรุงปักกิ่ง http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0901dh.mp300:24:51 Wed, 02 Sep 2020 05:30:22 GMT 36 อาหารการกินช่วงโควิดของไทยและจีน อาหารการกินช่วงโควิดของไทยและจีน http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0831dh.mp300:25:39 Tue, 01 Sep 2020 05:19:29 GMT 37 ประสบการณ์การนั่งรถยนต์พลังานใหม่ของจีน ประสบการณ์การนั่งรถยนต์พลังานใหม่ของจีน http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0828dh.mp300:24:31 Mon, 31 Aug 2020 05:33:50 GMT 38 จีนผลักดันการสร้างเมืองท่าการค้าเสรีไหหลำ (ตอนจบ) จีนผลักดันการสร้างเมืองท่าการค้าเสรีไหหลำ (ตอนจบ) http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0826dh.mp300:25:00 Thu, 27 Aug 2020 13:30:15 GMT 39 หมู่บ้านซินชวน มณฑลเจ้อเจียง : เขาเขียวน้ำใสดั่งภูเขาเงินภูเขาทอง หมู่บ้านซินชวน มณฑลเจ้อเจียง : เขาเขียวน้ำใสดั่งภูเขาเงินภูเขาทอง http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0824dh.mp300:24:40 Thu, 27 Aug 2020 13:21:35 GMT 40 การบริโภคอย่างประหยัดกลายเป็นเทรนด์ใหม่ในสังคมจีน (ตอนที่ 1) การบริโภคอย่างประหยัดกลายเป็นเทรนด์ใหม่ในสังคมจีน (ตอนที่ 1) http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0827dh.mp300:24:58 Thu, 27 Aug 2020 13:14:55 GMT 41 จีนเร่งฟื้นการท่องเที่ยว จีนเร่งฟื้นการท่องเที่ยว http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0825dh.mp300:25:06 Thu, 27 Aug 2020 13:12:52 GMT 42 เรื่องราวสงครามฝิ่น เรื่องราวสงครามฝิ่น http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0820dh.mp300:24:51 Fri, 21 Aug 2020 02:07:15 GMT 43 บุคคลดีเด่นในกรุงปักกื่ง บุคคลดีเด่นในกรุงปักกื่ง http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0819dh.mp300:24:55 Fri, 21 Aug 2020 02:04:18 GMT 44 หลินตัน-นักแบดมินตันจีน หลินตัน-นักแบดมินตันจีน http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0818dh.mp300:24:56 Fri, 21 Aug 2020 02:00:47 GMT 45 ครูใหญ่กลางป่าลึก ครูใหญ่กลางป่าลึก http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0817dh.mp300:24:49 Fri, 21 Aug 2020 01:56:16 GMT 46 รถยนต์พลังงานใหม่ รถยนต์พลังงานใหม่ http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0814dh.mp300:24:57 Fri, 21 Aug 2020 01:53:42 GMT 47 ครูใหญ่กลางป่าลึก (2) ครูใหญ่กลางป่าลึก (2) http://a3.cri.cn/M00/00/00/rBABDV82k8KAADdUAQNQFNwWTmo474.mp300:25:26 Fri, 14 Aug 2020 14:27:01 GMT 48 ครูใหญ่กลางป่าลึก (1) ครูใหญ่กลางป่าลึก (1) http://a3.cri.cn/M00/00/00/rBABDV82k8KAADdUAQNQFNwWTmo474.mp300:25:26 Fri, 14 Aug 2020 14:26:08 GMT 49 การพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยีเป่ยโต่ว การพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยีเป่ยโต่ว http://a3.cri.cn/M00/00/01/rBABDl82jcCAWVo7AXGNtuWuDW4904.mp300:25:13 Fri, 14 Aug 2020 14:24:58 GMT 50 ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าของจีน ตอนที่2 ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าของจีน ตอนที่2 http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0807dh.mp300:24:28 Fri, 14 Aug 2020 12:50:40 GMT 51 อาหารพื้นเมืองที่น่าสนใจของอำเภออันจี๋ อาหารพื้นเมืองที่น่าสนใจของอำเภออันจี๋ http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0806dh.mp300:25:07 Fri, 07 Aug 2020 04:00:12 GMT 52 ชีวิตประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด(2) ชีวิตประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด(2) http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0805dh.mp300:24:56 Thu, 06 Aug 2020 03:24:07 GMT 53 ชีวิตประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด(1) ชีวิตประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด(1) http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0804dh.mp300:24:57 Wed, 05 Aug 2020 12:18:04 GMT 54 กระบวนการผลิตเครื่องบินC191ของจีน กระบวนการผลิตเครื่องบินC191ของจีน http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0803dh.mp300:24:48 Tue, 04 Aug 2020 05:29:30 GMT 55 บางท้องที่ของจีนเปิดโรงภาพยนตร์ บางท้องที่ของจีนเปิดโรงภาพยนตร์ http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0731dh.mp300:24:56 Mon, 03 Aug 2020 05:02:59 GMT 56 โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนคนใหม่ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนคนใหม่ http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0723dh.mp300:25:14 Fri, 24 Jul 2020 04:13:02 GMT 57 ผู้นำจีน-ไทยพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ ผู้นำจีน-ไทยพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0722dh.mp300:24:42 Thu, 23 Jul 2020 05:00:29 GMT 58 จีนเร่งช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดเล็กพ้นภาวะลำบากจากวิกฤตโควิด จีนเร่งช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดเล็กพ้นภาวะลำบากจากวิกฤตโควิด http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0721dh.mp300:25:03 Thu, 23 Jul 2020 04:57:09 GMT 59 สถานการณ์อุทกภัยในจีนและข่าวลือเกี่ยวกับเขื่อนสามผา – 2 สถานการณ์อุทกภัยในจีนและข่าวลือเกี่ยวกับเขื่อนสามผา – 2 http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0720dh.mp300:25:17 Tue, 21 Jul 2020 09:25:58 GMT 60 จีนใช้มาตรการประจำในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 จีนใช้มาตรการประจำในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0717dh.mp300:25:05 Tue, 21 Jul 2020 09:23:32 GMT 61 สถานการณ์อุทกภัยในจีนและข่าวลือเกี่ยวกับเขื่อนสามผา-1 สถานการณ์อุทกภัยในจีนและข่าวลือเกี่ยวกับเขื่อนสามผา-1 http://a3.cri.cn/M00/03/40/wKgADV8QfJOAKlQCALO6tHyGB58370.mp300:25:00 Fri, 17 Jul 2020 07:44:32 GMT 62 ขงจื่อกับ “โป๋หนิวที่ป่วย” (2) ขงจื่อกับ “โป๋หนิวที่ป่วย” (2) http://a3.cri.cn/M00/03/40/wKgADV8Qe0CAJr7QAWuaciQ-afo867.mp300:24:49 Fri, 17 Jul 2020 07:43:09 GMT 63 ผลงานการพัฒนาหมู่บ้านยากจนของจีน ผลงานการพัฒนาหมู่บ้านยากจนของจีน http://a3.cri.cn/M00/03/40/wKgADV8QequASc42AIeZRBkDpd8176.mp300:24:41 Fri, 17 Jul 2020 07:41:38 GMT 64 รายละเอียดประมวลกฎหมายแพ่งของจีนตอนที่- 3 รายละเอียดประมวลกฎหมายแพ่งของจีนตอนที่- 3 http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0710dh.mp300:25:32 Fri, 17 Jul 2020 07:38:10 GMT 65 รายละเอียดประมวลกฎหมายแพ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน รายละเอียดประมวลกฎหมายแพ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน http://a3.cri.cn/M00/03/40/wKgADV8QeYaAXUXGAXP22wcjYUg845.mp300:25:23 Fri, 17 Jul 2020 07:32:34 GMT 66 ประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแรกของจีน(1) ประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแรกของจีน(1) http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0709dh.mp300:24:44 Fri, 10 Jul 2020 04:44:26 GMT 67 สถานการณ์โควิดในกรุงปักกิ่ง สถานการณ์โควิดในกรุงปักกิ่ง http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0708dh.mp300:25:08 Thu, 09 Jul 2020 04:13:16 GMT 68 สถานการณ์โควิดในเมืองอื่นๆ ของจีน สถานการณ์โควิดในเมืองอื่นๆ ของจีน http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0707dh.mp300:25:14 Wed, 08 Jul 2020 04:03:07 GMT 69 บทบาทของจีนในช่วงที่จัดการระเบียบโลก บทบาทของจีนในช่วงที่จัดการระเบียบโลก http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0706dh.mp300:24:40 Tue, 07 Jul 2020 04:05:53 GMT 70 การตรวจโควิดในกรุงปักกิ่ง การตรวจโควิดในกรุงปักกิ่ง http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0703dh.mp300:24:32 Mon, 06 Jul 2020 07:52:59 GMT 71 C919 เครื่องบิน“เมดอินไชน่า” C919 เครื่องบิน“เมดอินไชน่า” http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0702dh.mp300:24:48 Fri, 03 Jul 2020 00:17:38 GMT 72 1 ก.ค. วันรำลึกการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน 1 ก.ค. วันรำลึกการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0701dh.mp300:24:51 Fri, 03 Jul 2020 00:16:59 GMT 73 ย้อนรอย 99 ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีน ย้อนรอย 99 ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีน http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0630dh.mp300:25:09 Fri, 03 Jul 2020 00:16:16 GMT 74 ประสบการณ์กักตัวในจีนช่วงโควิด-19 ประสบการณ์กักตัวในจีนช่วงโควิด-19 http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0629dh.mp300:25:14 Fri, 03 Jul 2020 00:14:02 GMT 75 ประเพณีการฉลองเทศกาลตวนอู่ของจีน ประเพณีการฉลองเทศกาลตวนอู่ของจีน http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0625dh.mp300:24:52 Sun, 28 Jun 2020 02:59:40 GMT 76 การตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19ในกรุงปักกิ่ง การตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19ในกรุงปักกิ่ง http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0624dh.mp300:25:06 Sun, 28 Jun 2020 02:56:54 GMT 77 แนะนำหนังสือที่เรียกว่า "หลูนอี่ว์" แนะนำหนังสือที่เรียกว่า "หลูนอี่ว์" http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0623dh.mp300:24:50 Sun, 28 Jun 2020 02:53:20 GMT 78 ครึ่งปีหลัง จีนจะพุ่งเป้าการทำงานไปด้านใด? ครึ่งปีหลัง จีนจะพุ่งเป้าการทำงานไปด้านใด? http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0622dh.mp300:24:46 Sun, 28 Jun 2020 02:46:47 GMT 79 สถานการณ์การระบาดรอบใหม่ในปักกิ่ง สถานการณ์การระบาดรอบใหม่ในปักกิ่ง http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0619dh.mp300:25:03 Sun, 28 Jun 2020 02:44:00 GMT 80 มาตรการป้องกันโควิด-19 ในกรุงปักกิ่งหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ มาตรการป้องกันโควิด-19 ในกรุงปักกิ่งหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0618dh.mp300:25:03 Thu, 18 Jun 2020 09:37:46 GMT 81 "สแตนลีย์ โฮ" นักธุรกิจผู้รักชาติ 2 "สแตนลีย์ โฮ" นักธุรกิจผู้รักชาติ 2 http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0617dh.mp300:24:53 Thu, 18 Jun 2020 09:37:00 GMT 82 "สแตนลีย์ โฮ" นักธุรกิจผู้รักชาติ "สแตนลีย์ โฮ" นักธุรกิจผู้รักชาติ http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0616dh.mp300:24:50 Thu, 18 Jun 2020 09:35:19 GMT 83 เงินหยวนดิจิทัลกับการสร้างสังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ เงินหยวนดิจิทัลกับการสร้างสังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0612dh.mp300:25:22 Thu, 18 Jun 2020 09:29:38 GMT 84 ลักษณะใหม่ของการประชมสองสภาแห่งชาติจีนในปีนี้ ลักษณะใหม่ของการประชมสองสภาแห่งชาติจีนในปีนี้ http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0611dh.mp300:24:57 Fri, 12 Jun 2020 05:22:11 GMT 85 เป้าหมายขจัดความยากจนในปีนี้ของจีน เป้าหมายขจัดความยากจนในปีนี้ของจีน http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0610dh.mp300:24:39 Thu, 11 Jun 2020 03:21:12 GMT 86 เมื่อไหร่โรงเรียนจะให้เด็กๆ กลับไปเรียนได้ เมื่อไหร่โรงเรียนจะให้เด็กๆ กลับไปเรียนได้ http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0609dh.mp300:25:04 Wed, 10 Jun 2020 07:56:46 GMT 87 10 อาหารเช้ายอดนิยมที่ทำลายกระเพาะอาหาร คุณให้ลูกกินทุกวันหรือไม่ (1) 10 อาหารเช้ายอดนิยมที่ทำลายกระเพาะอาหาร คุณให้ลูกกินทุกวันหรือไม่ (1) http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0602dh.mp300:24:43 Wed, 10 Jun 2020 05:23:29 GMT 88 บทบาทจีนในช่วงระเบียบโลกเปลี่ยนแปลง (1) บทบาทจีนในช่วงระเบียบโลกเปลี่ยนแปลง (1) http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0604dh.mp300:24:24 Wed, 10 Jun 2020 05:22:36 GMT 89 ประเทศอาเซียนฟื้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ประเทศอาเซียนฟื้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0603dh.mp300:24:48 Wed, 10 Jun 2020 05:21:16 GMT 90 ย้ายบ้าน 7 ครั้งจึงเลิกจน ย้ายบ้าน 7 ครั้งจึงเลิกจน http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0601dh.mp300:25:42 Wed, 10 Jun 2020 05:20:04 GMT 91 ความรักที่อบอุ่นในช่วงกาาควบคุมโควิด-19 ของจีน ความรักที่อบอุ่นในช่วงกาาควบคุมโควิด-19 ของจีน http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0608dh.mp300:25:29 Tue, 09 Jun 2020 04:07:49 GMT 92 สกุลเงินดิจิตอลของจีน สกุลเงินดิจิตอลของจีน http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0605dh.mp300:24:57 Mon, 08 Jun 2020 04:45:36 GMT 93 การประชุมสองสภาฯกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน การประชุมสองสภาฯกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0528dh.mp300:25:11 Fri, 29 May 2020 04:21:28 GMT 94 จีนคุ้มครองความมั่นคง 6 ด้านและปฏิบัติการประกันงาน 6 ด้านอย่างแท้จริง จีนคุ้มครองความมั่นคง 6 ด้านและปฏิบัติการประกันงาน 6 ด้านอย่างแท้จริง http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0527dh.mp300:24:32 Thu, 28 May 2020 00:41:22 GMT 95 “ชนเผ่าเหมาหนาน”ของจีนพ้นจากความยากจนสำเร็จตามเป้าหมาย “ชนเผ่าเหมาหนาน”ของจีนพ้นจากความยากจนสำเร็จตามเป้าหมาย http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0526dh.mp300:25:09 Thu, 28 May 2020 00:38:40 GMT 96 รายงานนโยบายรัฐบาลจีนปีนี้ มีผลต่อกระเป๋าเงินปชช.อย่างไร รายงานนโยบายรัฐบาลจีนปีนี้ มีผลต่อกระเป๋าเงินปชช.อย่างไร http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0525dh.mp300:25:20 Thu, 28 May 2020 00:33:55 GMT 97 การประชุมสองสภาฯจีน การประชุมสองสภาฯจีน http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0522dh.mp300:25:04 Thu, 28 May 2020 00:27:53 GMT 98 การเดินทางไปช่วยเหลือมณฑธลหูเป่ยของอาสาสมัครวัย 18 ปีของจีน การเดินทางไปช่วยเหลือมณฑธลหูเป่ยของอาสาสมัครวัย 18 ปีของจีน http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0514dh.mp300:24:50 Fri, 15 May 2020 03:34:57 GMT 99 จีนใช้เทคโนโลยีป้องกันโควิด-19(2) จีนใช้เทคโนโลยีป้องกันโควิด-19(2) http://mod.cri.cn/tha/2020/Audio/HotDialogues/0513dh.mp300:25:18 Thu, 14 May 2020 03:52:01 GMT 100